Itä-Suomen HO 12.10.1995 1337

Oikeudenkäyntimenettely - Tuomion perusteleminen - Riita-asian palauttaminen

Takaajan vastuuta koskevassa asiassa oli käräjäoikeuden välittömässä pääkäsittelyssä esitetty kirjallisia todisteita sekä kuultu asianosaisia todistelutarkoituksessa ja todistajia.

Käräjäoikeuden tuomiossa ei ollut selostettu eikä arvioitu asiassa esitettyä näyttöä. Tuomion perusteluista ei riittävästi ilmennyt, mihin seikkoihin ratkaisu perustui. Perusteluissa ei ollut myöskään selostettu, millä perusteella riitaiset seikat olivat tulleet näytetyiksi tai jääneet näyttämättä. Tämän vuoksi hovioikeus ei voinut tutkia ratkaisun oikeellisuutta eikä valittajilla ollut ollut mahdollisuutta arvioida, mihin seikkoihin valittajien olisi tullut kiinnittää huomiota valituksissaan.

Asian käsittelyssä käräjäoikeudessa oli tapahtunut menettelyvirhe.
Asian välitön ratkaiseminen hovioikeudessa ei ollut tarkoituksenmukaista huomioon ottaen tuomion perustelemisen merkitys muutoksenhakemiselle ja asian käsittelylle hovioikeudessa.
Hovioikeus palautti asian käräjäoikeuden kansliaan oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 15 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttävän uuden tuomion kirjoittamista ja antamista varten.

Liisa Ollikainen, Antti Ruotsalainen, Heikki Laakso Esittelijä: Sisko Heimonen

Vrt. RHO:1995:1, RHO:1995:4

Lappalainen: Alioikeusuudistus 1987-1993, 1994, s. 217-219 Virolainen: Alioikeusuudistus I, 1994, s. 326-335

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.