Itä-Suomen HO 22.08.1995 1008

Yksityishenkilön velkajärjestely - Maksuohjelman muuttaminen

Velallinen haki maksuohjelman muuttamista sillä perusteella, että hänen maksukyvyssään oli tapahtunut maksuohjelman vahvistamisen jälkeen olennainen muutos. Hakemuksen johdosta antamassaan lausunnossa velkoja vaati, että maksuohjelmassa oli otettava huomioon velalliselle velkajärjestelyn aloittamisen ja alkuperäisen maksuohjelman vahvistamisen väliseltä ajalta kertynyt maksuvara, joka oli jäänyt alkuperäistä maksuohjelmaa vahvistettaessa huomioon ottamatta.

Velkojalla katsottiin olleen oikeus, aikaisemman maksuohjelman vahvistamisen estämättä, tehdä sanottu vaatimus velallisen maksukykyyn vaikuttavien seikkojen huomioon ottamisesta uutta maksuohjelmaa laadittaessa.

Juha Launis, Olavi Snellman, Leena Parviainen Esittelijä: J. Soininen

L yksityishenkilön velkajärjestelystä 7 § L yksityishenkilön velkajärjestelystä 44 § L yksityishenkilön velkajärjestelystä 61 § Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä HE 183/92 vp.

Korkeimman oikeuden ratkaisu (LVT:3): Ei valituslupaa (päätös 15.11.1995 nro 4755).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.