Helsingin HO 06.07.1995 3781

Yrityssaneeraus - Takaisinsaanti

Sitten kun yhtiössä oli aloitettu yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitettu saneerausmenettely yhtiö oli sanotun lain 35 §:n 1 momentin nojalla hakenut takaisinsaantia pankkia vastaan ja vaatinut peräytettäväksi oikeustoimen, jolla pankki oli jäädyttänyt yhtiön konsernitilillä olleet noin 13 miljoonaa markkaa sekä käyttänyt varat yhtiöltä olevien saataviensa maksamiseen. Pankki katsoi, että mainittua lainkohtaa ei voitu soveltaa ennen lain voimaantuloa tehtyihin oikeustoimiin ja kun peräytettäväksi vaadittu oikeustoimi oli tehty 29.1.1993 ja laki yrityksen saneerauksesta puolestaan oli tullut voimaan vasta 8.2.1993, oli takaisinsaantikanne hylättävä.

Käräjäoikeus katsoi, että sanottua lainkohtaa oli sovellettava myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin oikeustoimiin.

Pankin valituksesta hovioikeus katsoi kuten käräjäoikeuskin, että lakia oli sovelletteva taannehtivasti. Ottaen huomioon ne yhteiskunnalliset ja sosiaaliset päämäärät, joita kyseisellä lailla sen tarkoitusta koskevan 1 §:n ja lain esitöiden mukaan oli tavoiteltu, ei lain soveltaminen ollut mahdollista puuttumatta jo ennen lain voimaantuloa tehtyihin oikeustoimiin. Niiden tapausten varalta, joissa tästä lain soveltamista koskevasta perusperiaatteesta on tarkoitettu poiketa, oli säädetty erikseen lain 102 §:n siirtymäsäännöksissä, joissa lain taannehtivaa soveltamista oli rajoitettu muun muassa ennen lain voimaantuloa syntyneen vakuusvelan osalta. Sen sijaan lain 35 §:n 1 momentissa tarkoitetun takaisinsaannin taannehtivaa soveltamista ei siirtymäsäännöksissä ollut mitenkään rajoitettu. Sen vuoksi sanottua lainkohtaa oli sovellettava niihinkin oikeustoimiin, jotka oli tehty ennen lain voimaantuloa.

Läsnä: Kuhlefelt - Marko - Salonen Esittelijä: Mäkihannu

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.