Helsingin HO 31.03.1995 1900

Tuomion täydentäminen

Käräjäoikeus oli laiminlyönyt konkurssituomiossa lausua valvottua saatavaa vastaan tehdystä riitautuksesta ja vahvistanut saatavan maksettavaksi konkurssipesän varoista valvotun mukaisesti.
Myöhemmin käräjäoikeus oli omasta aloitteestaan tekemällään konkurssituomion täydennyksellä katsonut saatavan tulleen riitautuksen johdosta riitaiseksi ja samalla antanut konkurssisäännön 35a §:n tarkoittaman ohjauksen riitautuksen käsittelyn jatkumisesta käräjäoikeudessa.

Koska käräjäoikeuden suorittama täydennys ei merkinnyt ainoastaan OK 25 luvun 21 §:n 1 momentin tarkoittamaa lisäystä konkurssituomioon vaan konkurssituomion muuttamista, mikä muutos olisi ollut mahdollista vain muutoksenhakuteitse, hovioikeus poisti käräjäoikeuden konkurssituomion täydennykseksi otsikoiman lausuman riitautuksesta ja jätti asian tältä osin alkuperäisen konkurssituomion varaan.

Lappalainen: Alioikeusuudistus 1987 ja 1991, (1992), s. 216-217 Virolainen: Alioikeusuudistus I (1994), s. 355-357

Läsnä: Rosokivi, Paimela, Soininen Esittelijä: Soininen

KKO:20.9.1995 päätös no 3874: Valituslupaa ei myönnetty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.