Vaasan HO 14.10.1993 2011

Yksipuolinen tuomio - Oikeudenkäyntikulut huoneenvuokra-asiassa

Maksamattomia huoneenvuokria koskevassa haastehakemuksessa vaadittiin myös vastaajan velvoittamista korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut asiassa ja vedottiin painavien syiden olemassaoloon.
Asunto-oikeus ratkaisi asian yksipuolisella tuomiolla, jossa se hylkäsi oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen, koska niiden tuomitsemiseen ei ollut painavia syitä.

Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan, kun asia ratkaistaan yksipuolisella tuomiolla, kanne on hyväksyttävä siltä osalta, jolta sitä ei pidetä ilmeisen perusteettomana. Kantajan valitettua oikeudenkäyntikuluja koskevalta osalta hovioikeuteen, asia ratkaistiin kuitenkin oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 36 §:n nojalla ja katsottiin, että vastaajan maksulaiminlyöntien vähäisyys huomioon ottaen ei ollut olemassa painavia syitä velvoittaa häntä korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikuluja asiassa.

III-jaosto

Jäsenet: Eero Kivimäki, Martti Mansner, Johan Eklund, Holger Kuni, Kaj Blomqvist

Esittelijä: Liisa Männikkö

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.