Vaasan HO 26.05.1993 1031

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty sopimus - Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus - Yhdenvertaisuusperiaate - Yhdyskuntapalvelu

Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta (1990/1105) on säädetty sovellettavaksi eräissä tuomioistuimissa 1.1.1991-31.12.1993 eli 3 vuoden määräaikana. Valtiovalta on näin halunnut, että alueellisesti ja ajallisesti rajoitetusti kokeillaan, kuinka perinteistä vankeutta lievempi uusi rikosoikeudellinen seuraamus, yhdyskuntapalvelu, sopii Suomen oloihin. Kokeilualueiksi on valittu maantieteellisesti, väestöllisesti ja taloudellisesti erityyppisiä alueita. Kokeilusta saatavien kriminaalipoliittisten kokemusten perusteella pyritään kokeiluajan päätyttyä selvittämään, onko mahdollista ottaa yhdyskuntapalvelu pysyvästi koko maassa rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään. - Vastaavasti on menetelty Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa.

Rikosoikeudellisiin periaatteisiin kuuluu, että samoista rikoksista on tuomittava yhdenvertaisesti ketään syrjimättä samanlaiset rangaistukset koko maassa. Suomen lainkäyttöä sitovissa normeissa periaate on kirjattu ensisijaisesti ihmisoikeusjulistukseen ja -sopimukseen sekä Suomen Hallitusmuodon 5 §:ään. Yhdyskuntapalvelun kokeilusta kuitenkin aiheutuu, että samoista rikoksista tuomitaan maan eri osissa ankaruudeltaan niin erilaiset rangaistukset, että yhdenvertaisuusperiaatteen voidaan sanoa tulevan rikotuksi. Eduskunta onkin säätänyt kokeilulain Hallitusmuodon 5 §:n säännöksen vuoksi perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Kokeilun tavoitetta kehittää ja monipuolistaa rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää niin, että se olisi olevissa oloissa mahdollisimman oikeuden- ja tarkoituksenmukainen, on pidettävä oikeana. Tämän vuoksi ja koska kokeilussa käytetään vankeusrangaistuksen sijasta sitä lievempää seuraamusmuotoa eikä kokeiluaikaa ole säädetty tarpeettoman pitkäksi,

hovioikeus katsoi,

ettei ihmisoikeusjulistuksella ja -sopimuksella taattu yhdenvertaisuusperiaate tule yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetulla lailla sillä tavoin rikotuksi, että yhdyskuntapalvelua olisi sovellettava muissakin tuomioistuimissa kuin kokeilulaissa on säädetty sen takaamiseksi, että kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä.

HE n:o 62/1990 s. 11, s. 22, lakivaliokunnan mietintö n:o 7/1990

Vrt. Scheinin: Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa, 1991, s. 209 ss.

Kts. Scheinin: Ihmisoikeussopimuksista ja muista ihmisoikeusasiakirjoista.
Ihmisoikeudet. Sata kansainvälistä asiakirjaa s. 12. - Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisu. - Helsinki, 1994.

V-jaosto

Jäsenet: Marcus Lundström, Robert Liljenfeldt, Juhani Palmu (apj.)

Esittelijä: Hagar Nordström

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.