Helsingin HO 16.06.1993 2679

Huoneenvuokra - Vuokrasopimuksen purkaminen - Vuokralaisen oikeus saada vahingonkorvausta

A, joka oli alivuokralaisena vuokrannut B:ltä osan liikehuoneistosta kioskitoiminnan harjoittamista varten, oli purkanut vuokrasopimuksen, koska B oli avaamalla kilpailevaa liiketoimintaa harjoittavan herkkukaupan samaan liikehuoneistoon A:n liiketilan viereen aiheuttanut A:n liikevaihdon olennaisen laskun eikä edellytyksiä vuokrasopimuksen jatkamiselle siten ollut. Koska vuokranantajan menettely oli ollut huoneenvuokrasuhteessa noudatettavan hyvän tavan ja vuokrasopimuksen vastaista, on A viitaten huoneenvuokralain 118 §:ään kanteessaan vaatinut muun ohessa korvausta muutto- ja uuden huoneiston hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista, asiakaspiirin vähentymisestä ja huoneiston vuokra-arvon lisäyksestä.

B:n perustettua kilpailevan yrityksen A:n liiketilan viereen katsottiin A:lla B:n sopimusrikkomuksen vuoksi olleen oikeus purkaa vuokrasopimus. Huoneenvuokralaissa ei ole tosin säännöstä vuokralaisen oikeudesta saada vahingonkorvausta mainitussa tilanteessa. Kun vuokrasuhde on päättynyt vuokranantajasta johtuvasta syystä, katsottiin A:lla olleen oikeuden saada B:ltä korvausta A:lle vuokrasuhteen päättymisestä aiheutuneesta vahingosta yleisten vahingonkorvausperiaatteiden mukaisesti.
B oli siten velvollinen suorittamaan A:lle korvausta tämän vaatimista muutto- ja uuden huoneiston hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista, asiakaspiirin vähentymisestä ja huoneiston vuokra-arvon lisäyksestä.

Läsnä: Piira, Lehtinen, Juusela, Pohjola ja Kaarni (erim). Esittelijä: Lemström

*poistettu 31.5.1994 KKO antanut tuomion 25.5.1994 Ks. KKO:1994:40

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.