Vaasan HO 29.10.1991 2011

Registeranteckningsbrott - Rekisterimerkintärikos

Den åtalade hade inlämnat en falsk överlåtelsehandling för personbil till posten för registrering i bilregistercentralens register. Gärningen hade upptäckts innan de felaktiga uppgifterna hade vidarebefordrats till bilregistret. Eftersom den oriktiga uppgiften inte nått registermyndigheten, förkastades åtalet för registeranteckningsbrott.

Strafflagen 16 kap 21 § (769/1990)

Syytetty oli toimittanut väärän henkilöautoa koskevan luovutustodistuksen postiin edelleen rekisteröitäväksi autorekisterikeskuksen rekisteriin. Teon paljastuttua tietoja ei ollut lähetetty edelleen autorekisteriin. Syyte rekisterimerkintärikoksesta hylättiin, koska väärä tieto ei ollut saapunut rekisteriä pitävälle viranomaiselle.

RL 16 luku 21 § (769/1990)

Rikoslain kokonaisuudistus I. Rikoslakiprojektin ehdotus. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 5/1984 s. 46

Rikoslain kokonaisuudistus I. Tiivistelmä lausunnoista. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 6/1985 s. 56

HE rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen käsittäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi n:o 66/1988 s. 29

II-jaosto

Virallinen syyttäjä pyysi valituslupaa KKO:lta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu (LVT:3)

Hovioikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. (KKO:1993:11, A:29.1.1993, D:R-92/7, T:266)

Hovrättens domslut ändras inte. (HD:1993:11, G:2.1.1993, D:R-92/7, L:266)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.