Itä-Suomen HO 14.11.1991 2236

Maksuton oikeudenkäynti - Oikeudenkäyntiavustajan määrääminen

Kihlakunnanoikeus oli pääasian käsittelyn yhteydessä myöntänyt rikosjutun vastaajalle maksuttoman oikeudenkäynnin. Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 10 §:n 1 momenttia oli saman lain 4 §:n 1 momentista ilmenevä oikeusohje huomioon ottaen tulkittava niin, että oikeudenkäyntiavustajan määrääminen pääasiaa koskevan valitusajan kuluessa kuului kihlakunnanoikeuden toimivaltaan.

II jaosto

Lainvoimainen (LVT:1)

HE 106/1972 HE 158/1988

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.