Itä-Suomen HO 22.10.1991 1997

Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus - Pakottaminen - Ryöstö - Ryöstöntapainen kiristäminen

A oli kiinni pitämällä ja pahoinpitelyllä uhaten ilman laillista oikeutta pakottanut B:n luovuttamaan esineen itselleen.
Rikoksen tekoaikana ja alioikeuden ratkaisun ajankohtana voimassa olleen lain mukaan A oli syyllistynyt ryöstöntapaiseen kiristämiseen. Rikoslain 1.1.1991 voimaan tulleen muutoksen mukaan A:n teko toteutti ryöstön tunnusmerkistön, mutta koska tekoa, huomioon ottaen väkivallan ja uhkauksen vähäisyys sekä muut tekoon liittyvät seikat, kokonaisuutena arvostellen ei ollut pidettävä vakavana, HO katsoi uuden lain säännökset huomioon ottaen syytetyn syyllistyneen pakottamiseen. Koska tekohetkellä voimassa olleen lain soveltaminen olisi johtanut HO:n harkinnan mukaan olennaisesti ankarampaan lopputulokseen, HO tuomitsi A:n pakottamisesta.

IV jaosto

RL 25 luku 12 § (491/1969) RL 31 luku 1 § 1 mom 2 (769/1990) RL 31 luku 1 § 4 mom (769/1990) RVA 3 § 2(770/1990)

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.