Helsingin HO 31.12.1986 2262

Väärennys - Yksityinen asiakirja

Vastaaja oli velkomusta koskevan asian käsittelyn yhteydessä oikeudessa esittänyt yhden henkilön oikeaksi todistaman valojäljennöksen väärentämästään alkuperäisestä kuitista todistaakseen suorittaneensa osan häneltä oikeudenkäynnissä velotusta rahamäärästä. HO katsoi, että väärennettyä kuittia oli siitä jäljennös esittämällä käytetty ja että vastaaja oli siten syyllistynyt yksityisen asiakirjan väärentämiseen.

Vrt. HelHO T:1919, A:26.9.1978, D:R1978/1046

Ks. myös I-SHOT:PÄ 967/81, A:16.10.1981

Ks. Lehtimaja: JFT 1983 Avkrift och kopia som föremål för förfalskning ss. 217-231

Järventaus: LM 1976 Eräitä asiakirjan väärennykseen liittyviä peruskysymyksiä s. 228-235

Läsnä: Kurvinen, Korhonen, Karttunen (apuj.) Esittelijä: Husso

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.