Turun HO 01.11.1985 1985/T-724

Konkurssi - Konkurssin raukeaminen - Osakeyhtiön lakkaaminen - Osakeyhtiön asianosaiskelpoisuus

Osakeyhtiö oli 5.12.1984 haastettu vastaajaksi työsuhteen purkamisesta johtuvaa vahingonkorvausta ynnä muuta koskevaan juttuun. Sen jälkeen yhtiö oli 30.1.1985 asetettu konkurssiin ja konkurssi oli 13.2.1985 konkurssisäännön 15 §:n 3 momentin nojalla varojen puuttuessa määrätty raukeamaan. Koska osakeyhtiö katsottiin purkautuneeksi sinä päivänä, jona tuomioistuin oli päättänyt jättää konkurssin käsittelyn sillensä, kanne jätettiin tutkimatta.

Ks. myös TurHO:n tuomio T:59/84

Läsnä: Puotunen - P. Suominen - Salonen (apuj.) Esittelijä: R. Katara

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 2481/86; 29.5.1986; ann. 28.8.1986

Selostus: KKO, jossa kantajana ollut osakeyhtiön työntekijä haki muutosta, myönsi muutoksenhakuluvan. Koska se seikka, että osakeyhtiön omaisuus oli velkomuskanteen vireillä ollessa luovutettu konkurssiin ja että konkurssiasian käsittely oli varojen vähyyden vuoksi konkurssisäännön 15 §:n 3 momentin nojalla jätetty sillensä, ei ollut lakkauttanut kaupparekisteriin merkityn osakeyhtiön asianosaiskelpoisuutta eikä muutoinkaan estänyt työntekijän kanteen tutkimista, alempien oikeuksien ei olisi lausumillaan perusteilla pitänyt jättää kannetta tutkimatta. Näillä perusteilla KKO, kumoten hovioikeuden ja raastuvanoikeuden päätökset, palautti jutun raastuvanoikeu- teen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.