Helsingin HO 16.10.1985 962

Lapsen tapaamisoikeus

RO oli määrännyt 3-vuotiaan lapsen tapaamisoikeuden, hyläten vastaajana olleen isän vaatimuksen enemmälti, tapahtumaan joka toisena viikonloppuna perjantai-illasta kello 18 sunnuntaihin kello 18 lapsen asuinpaikkakunnalla ja lapsen äidin muutoin tarkemmin määräämissä paikoissa ja määrääminä aikoina.

HO totesi, ettei ollut esitetty seikkoja, jotka osoittaisivat isän olevan kykenemätön hoitamaan ja pitämään luonaan lasta.
Isä ja lapsi olivat kuitenkin asuneet erillään jo yli 2 vuotta.
Tämän vuoksi isälle ei, ottaen huomioon lapsen etu, voitu vielä myöntää lapsen tapaamisoikeutta niin laajana, että se sisältäisi myös lapsen yöpymisen, eikä lapsen luonapito-oikeutta. Yleisen elämänkokemuksen mukaan ja siihen nähden mitä asianosaisten olosuhteista oli esitetty, voitiin kuitenkin päätellä, että lapsen varttuessa on lapsen edun mukaista myöntää isälle tapaamisoikeus laajempana ja luonapito-oikeus.
Tämän vuoksi isä oikeutettiin tapaamaan lasta aikana, jolloin lapsi ei ole täyttänyt 5 vuotta, joka toisena viikonloppuna lauantaina kello 10 ja kello 18 välisenä aikana ja sunnuntaina kello 10 ja kello 18 välisenä aikana. Isällä oli oikeus tuoksi ajaksi saada lapsi mukaansa ja määrätä tapaamispaikka. Isä oli kuitenkin velvollinen hakemaan lapsen äidin luota ja palauttamaan lapsen hänelle. Lapsen täytettyä 5 vuotta isä oli oikeutettu tapaamaan lasta edellä mainituin tavoin joka toisena viikonloppuna perjantain kello 18 ja sunnuntain kello 18 välisenä aikana ja pitämään lasta luonaan loma-aikanaan kahden viikon ajan, josta ajasta isän ja lapsen huoltajan oli sovittava keväällä viimeistään huhtikuussa. Elleivät he voineet sitä sopia, mainittu luonapitoaika alkoi heinäkuun ensimmäisenä maanantaina.

Läsnä: Seppälä, Varjotie, Niemelä (apuj.) Esittelijä: Jouko Valtonen
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.