Turun HO 23.12.1983 TU-1071

Työsopimus - Työsopimuksen lakkaaminen

Työnantajan A:n luovutettua liikkeensä C:lle tämä oli TSL 40 §:n 2 mom:n nojalla irtisanonut A:n työntekijän B:n työsopimuksen lakkaamaan 14 päivän kuluessa irtisanomisesta. B, jolla oli kahden kuukauden irtisanomisaika, oli oikeutettu saamaan A:lta, paitsi palkkaa, myös lomakorvausta irtisanomisajalta.
Lomakorvausmäärälle oli suoritettava korkoa irtisanomisajan päättymispäivästä lukien.

Läsnä: Saxén - Selander - Hirsikangas (apuj.) Esittelijä: Lehmus

KKO:n ratkaisu:

Tuomio n:o 2212/26.6.1984; ann. 2.11.1984

Selostus: KKO, jossa työnantaja A haki muutosta, myönsi muutoksenhakuluvan ja katsoi, että liikkeen uuden omistajan irtisanottua työntekijän työsopimuksen, A liikkeen entisenä omistajana vastasi työsopimuslain 40 §:n 2 momentin nojalla työntekijän palkkaetujen menetyksestä työnantajan ja työntekijän välisen työsuhteen ehtojen mukaiselta irtisanomisajalta.
Palkkaeduilla tarkoitettiin tässä lainkohdassa niitä palkkaetuja, jotka työntekijä olisi voinut puheena olevana irtisanomisaikana ansaita. Ottaen huomioon, että tavanomaisessa irtisanomistilanteessa palkka irtisanomisajalta maksetaan lomakorvauksineen, kuului saamatta jääneen vuosilomaedun korvaus näihin palkkaetuihin. Näillä perusteilla KKO katsoi, ettei ollut syytä muuttaa hovioikeuden tuomion lopputulosta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.