Itä-Suomen HO 15.12.1983 2320/83

Lapsen elatus

A oli tunnustanut 4.3.1980 syntyneen lapsen isyyden. RO:n asianomainen puheenjohtaja oli hyväksynyt tunnustamisen 22.5.1981. A velvoitettiin suorittamaan lapselle elatusapua 4.3.1980 ja 22.5.1981 väliseltä ajalta vähäisempi määrä kuin 23.5.1981 lukien, koska lapselle oli sanotulta ajalta maksettu kunnan varoista ElatTurvaL 6 §:n 2 kohdan mukaista elatustukea.

Rautiala: Lapsioikeus, 1981, s. 44-46

Heikki Mattila: Lapsioikeuden pääpiirteet, 1981, s. 167-168

Hallituksen esitys n:o 90 vuoden 1974 valtiopäiville, s. 53-54 (Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu n:o 23/75)

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.