Itä-Suomen HO 22.12.1983 2187/83

Työsopimus - Ylityö - Työntekijän suostumus

Työntekijän työsopimukseen sisältyi seuraava ehto. "Lisä-, yli- ja sunnuntaityötä katsotaan työntekijän, milloin hänellä ei ole pätevää estettä, suostuneen tekemään laissa säädetyin rajoituksin".

Työntekijän kieltäydyttyä estettä ilmoittamatta tekemästä tiettyä työtä ylityönä työnantaja purki työsopimuksen.

Kun työntekijä asiaa tiedusteltaessa ei ollut antanut suostumustaan työn teettämiseen ylityönä eikä työsopimuksessa annettua kertakaikkista suostumusta voitu pitää työaikalain 11 §:n 1 mom:ssa tarkoitettuna suostumuksena, työnantajalla ei katsottu olleen oikeutta TSL 43 §:n nojalla purkaa työsopimusta.

Sarkko: Työoikeus. Erityinen osa I, 1977, s. 46 ss.

Sarkko: Työaikalaki, 1982, s. 122 ss.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.