Itä-Suomen HO 04.12.1981 PÄ-1460/81

Hätävarjelun liioittelu - Putatiivihätävarjelu

Syytetty oli luulotellun hätävarjelun liioitteluna tekemässään pahoinpitelyssä käyttänyt enemmän väkivaltaa kuin oletetun hyökkäyksen torjuminen olisi vaatinut. Koska olosuhteet olivat olleet sellaiset, ettei hän ollut voinut malttaa mieltään, jätettiin hänet RL 3 luvun 9 §:n 1 mom:n nojalla rangaistukseen tuomitsematta. (Ään.)

KKO:1934-II-503

Vrt. KKO:1948-I-19 ja KKO:1948-II-322

Salmiala: DL 1949 oik.tap., s. 28 ss. ja s. 49 ss.
sekä 1953 oik.tap., s. 49 ss.

Vrt. Hakulinen: LM 1949 s. 88 ss.

Putatiivihätävarjelusta ks. myös:

Alanen: Hätävarjelus yksityisen käyttämänä oikeussuojakeinona, 1925, s. 144 ss.

v. Liszt - Schmidt - Salovaara: Rikosoikeuden yleiset opit, 1947, s. 93 ss., 98 ss.

Honkasalo: Suomen rikosoikeus. Yleiset opit I, 1948, s. 165.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.