Itä-Suomen HO 13.11.1981 PÄ-908/81

Menettämisseuraamus

Koska henkilö ei ollut syyllistynyt tahalliseen rikokseen, häntä ei voitu RL 2 luvun 16 §:n 3 mom:n nojalla tuomita menettämään valtiolle rikoksentekovälinettä.

Ailio: Esinekonfiskaatio Suomen rikosoikeudessa, 1964, s. 64-65

Reino Ellilä: Uusittu liikennerikosoikeus, 1974, s. 155-158

Honkasalo: Moottoriajoneuvon konfiskointi liikennerikkomuksen seuraamuksena, DL 1956, s. 258-261

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.