Kouvolan HO 30.11.1978 PÄ-528/78

Takaisinsaanti konkurssipesään - Takaisinsaanti UL 3 luvun 35 §:n nojalla

UL 3 luvun 35 §:n mukaisen takaisinsaantikanteen hyväksyvässä hovioikeuden tuomiossa oli määrätty, ettei tilojen luovutus ollut esteenä niiden käyttämiseen velkojan luovuttajalta olevan saatavan suorittamiseen. Tilat oli jo kihlakunnanoikeuden päätöksen perusteella ulosmitattu velallisen konkurssiin asettamisen jälkeen. Sen jälkeen tilojen luovutus oli konkurssipesän takaisinsaantikanteen perusteella julistettu peräytyneeksi ja tilojen todettu kuuluvan konkurssipesän varoihin. Konkurssipesän valituksesta ulosmittaus on KS 10 §:n 2 mom:n nojalla kumottu.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.