Helsingin HO 13.12.1978 971

Huoneenvuokra - Vuokrasopimuksen päättymisajankohta - Vuokravelkomus

A on B:tä vastaan Tuusulan KO:ssa ajamassaan kanteessa kertonut, että hän oli 18.4.1973 vuokrannut B:lle omistamallaan kiinteistöllä sijaitsevan teollisuushallin siihen kuuluvine konttori- ja sosiaalitiloineen. Vuokrasopimuksen ensimmäiseksi irtisomispäiväksi oli sovittu 30.6.1981 ja irtisanomisajaksi 6 kuukautta. Vuokra oli ollut 1.2.1976 alkaen 5.161 mk kuukaudessa. Tammi-helmikuun vaihteessa 1977 B oli ilman irtisanomista tai edes ennakkoilmoitusta muuttanut vuokraamistaan tiloista.
A on sen vuoksi vaatinut, paitsi muuta, B:n velvoittamista suorittamaan maksamatta olevat tammikuun loppuun 1978 mennessä erääntyneet vuokrat.

KO on tuomiossaan 23.1.1978 lausunut, että B:lle oli syntynyt vuokranantajan toiminnan ja vuokratilojen puutteellisen kunnon perusteella HVL 16 §:n tarkoittama oikeus irtisanoa vuokrasopimus kesken sopimuskauden ja että B oli lähtenyt vuokraamistaan tiloista noudattamatta sovittua 6 kuukauden irtisanomisaikaa. KO on velvoittanut B:n suorittamaan A:lle irtisanomisajan vuokrat 1.2.1977 ja 1.8.1977 väliseltä 6 kuukauden ajalta.

A ja B hakivat muutosta.

HO: Vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan mukaisesti on vuokranantajalla rakennuksen tultua tyhjäksi velvollisuus toimia niin, ettei vuokralaiselle aiheudu jatkuvan vuokranmaksun muodossa kohtuutonta vahinkoa. Arvioitiin, että A olisi saanut elokuun alkuun 1977 mennessä rakennuksen uudelleen vuokratuksi, joskin B:n maksamaa vuokraa jonkin verran alemmasta eli arviolta 4.000 mk kuukausivuokrasta. B velvoitettiin, kanne enemmälti hyläten suorittamaan 5.161 mk:n vuokra heinäkuun loppuun 1977 ja vaaditulta 1.8.1977 ja 31.1.1978 väliseltä ajalta 5.161 mk:n ja 4.000 mk:n erotus kuukausittain.

Läsnä: Poukka - Seppälä - Piira - Pohjola - Kaarni

A ja B pyysivät muutoksenhakulupaa KKO:lta.

KKO 5.8.1981 päätös n:o 1974: Ei muutoksenhakulupaa.

Läsnä: Jalanko - Surakka - Mäkinen

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.