Helsingin HO 04.10.1978 898

Huoneenvuokra - Oikeudenkäyntimenettely - Haaste

A:n vaatiessa Hyvinkään KO:ssa B:lle vuokraamansa huoneiston vuokrasuhteen lakkaamisen toteamista B oli ennen pääasiaan vastaamistaan tehnyt väitteen siitä, ettei asiaa voitu laillisesti ottaa tutkittavaksi, koska hänelle ei ollut haastettaessa annettu oikeaksi todistettua jäljennöstä haasteesta eikä haastehakemuksesta.

KO on päätöksellään 4.4.1978 hylännyt oikeudenkäyntiväitteen, koska B oli haastemiehen antaman todistuksen mukaan saanut oikeaksi todistetun jäljennöksen haasteesta ja haastehakemuksesta.

KO:n ratkaistua pääasian B haki muutosta.

HO: B:tä haastettaessa hänelle on annettu toistekappale haastehakemuksesta ja siihen nitomalla kiinnitetty eri paperille valmistettu valojäljennös haasteesta, jolle samalle paperille laadittuun haastemiehen antamaan ja allekirjoittamaan todistukseen on merkitty B:n saaneen oikeaksi todistetun jäljennöksen haasteesta ja haastehakemuksesta. Koska tuolla mainituista asiakirjoista jälkimmäisenä olleelle haasteelle laaditulla todistuksella kuitenkin on nimenoimaisen maininnan puuttumisesta huolimatta katsottava tarkoitetun todistaa haaste ja haastehakemus oikeiksi ja koska B, joka haasteen tiedoksisaamisesta antamassaan todistuksessa on tunnustanut vastaanottaneensa oikeaksi todistetut jäljennökset haasteesta ja haastehakemuksesta, ilmeisesti on käsittänyt todistuksen tarkoittaneen mainittuja molempia haastekirjoja eikä B:lle haastemiehen menettelyn vuoksi, varsinkin huomioon ottaen haastehakemuksen ja haasteen jäljentämismenetelmästä johtunut alkuperäisten asiakirjojen kanssa sama ulkonainen asu, ole aiheutunut oikeuden menetystä, HO katsoi, huomioon ottaen OK 11 luvun 25 §:n säännökset, ettei ollut syytä muuttaa KO:n oikeudenkäyntiväitteeseen antaman päätöksen lopputulosta.

Läsnä: Seppälä - Iirola - Piira - Pohjola - Kaarni

Eri mieltä oleva jäsen Piira katsoi selvitetyksi, että B:lle ei ollut haastettaessa annettu oikeaksi todistettua jäljennöstä haasteesta eikä haastehakemuksesta vaan ainoastaan OHVL 12 §:n 1 momentin ja 14 §:n 2 momentin, jotka lainkohdat koskevat oikeudenkäyntiä vain AO:ssa, mukainen haastehakemuksen toistekappale ja siihen nitomalla kiinnitetty oikeaksi todistamaton valokopio haasteesta, ja että haastetta ei siten ollut annettu B:lle laillisesti tiedoksi. Sen vuoksi ja kun KO ei olisi saanut ottaa kannetta tutkittavakseen, jäsen Piira kumosi KO:n oikeudenkäyntiväitteeseen antaman päätöksen ja poisti sen itse pääasiassa julistaman päätöksen ja jätti kanteen tutkimatta.

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.