Vaasan HO 11.12.1975 86/75

Oikeudenkäyntikulut - Sivuväliintulo - Litis denuntiatio

Ulosottolain 3 luvun 36 §:n tarkoittamassa takaisinsaantioikeudenkäynnissä velallinen velvoitettiin suorittamaan kantajalle oikeudenkäyntikuluja vain siihen määrään saakka kuin hänen kuulemisestaan prosessissa katsottiin aiheutuneen kantajalle erityisiä kustannuksia (tiedoksiantokulut).

Ks. Tirkkonen: Suomen siviiliprosessioikeus I, 1974, s. 372 ss. ja II, 1966, s. 618

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.