Helsingin HO 15.10.1975 103

Huoneenvuokra - Pää- vai alivuokrasuhde

Huoneistoon kuuluneen palvelijanhuoneen ja huoneiston muun osan välinen sisäovi oli peitetty kovalevyllä. Huoneessa oli oma sisäänkäynti, pesu- ja wc-tilat. Sähkö tuli koko huoneiston yhteisen mittarin kautta. A oli vuokrannut B:lle palvelijanhuoneen.
A oli irtisanonut mainitun alivuokrasuhteena pitämänsä vuokrasuhteen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilmoittaen tarvitsevansa huoneen omaan käyttöönsä liiketoimintaa varten ja vaatinut Helsingin AO:ssa B:n velvoittamista muuttamaan huoneesta.

B:n väitettyä, että kysymyksessä oli päävuokrasuhde, jota ei ollut laillisessa järjestyksessä irtisanottu, AO on tuomiossaan 16.1.1975 lausunut, että ko. vuokrasuhde, jota oli pidettävä alivuokrasuhteena, oli laillisesti irtisanottu ja irtisanomisaika kulunut umpeen, ja sen vuoksi velvoittanut B:n muuttamaan asunnosta.

B haki muutosta.

HO: Koska B:lle vuokrattu huone HO:een annetun todistuksen mukaan on merkitty talon yhtiöjärjestykseen erilliseksi huoneistoksi n:o 7 ja koska sitä muutoinkin, kun sillä ei ole viereisen A:n huoneiston kanssa muuta yhteistä kuin sähkömittari, on pidettävä erillisenä huoneistona eikä osana A:n välittömässä hallinnassa olevasta huoneistosta, HO totesi B:n hallitsevan huoneistoa päävuokralaisena. Irtisanominen täytti eräistä puutteista huolimatta tämänkin vuokrasuhteen irtisanomisen vaatimukset, mutta koska oli jäänyt näyttämättä, että A tarvitsisi huoneen omaan käyttöönsä, HO hylkäsi kanteen.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Mäkelä - Wiias - Suonperä

Eri mieltä olivat jäsenet Wiias ja af Hällström, jotka katsoivat, että kysymyksessä oli alivuokrasuhde, huomioon ottaen että B maksoi erikseen sähköstä, joka tuli A:n sähkömittarista, minkä lisäksi viimeinen vuokrantarkistus oli toimitettu alivuokrasuhteita varten vahvistetun perusteen mukaan. Tällä perusteella he katsoivat, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuo- miota.

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.