Helsingin HO 18.09.1974 428

Huoneenvuokra - Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa

B:n kanteesta Hyvinkään KO on päätöksessään 21.1.1974 lausunut, että B:n vuokratessa syksyllä 1969 A:lta huoneen leipomotiloiksi, osapuolet olivat edellyttäneet, että A toimitti huoneeseen tarvittavan lämpimän veden, mitä A ei ollut 1.11.1972 ja 1.9.1973 välisenä aikana tehnyt. Kun B:lle oli lämpimän veden puuttumisesta aiheutunut vahinkoa, KO on, hyläten kuitenkin B:n vaatimuksen A:n velvoittamisesta suorittamaan hänelle vahingonkorvauksena 7.500 mk, arvioiden B:lle aiheutuneen vahingon 50 mk:ksi kuukaudelta, velvoittanut A:n suorittamaan mainitun määrän vaaditulta ajalta.

B haki muutosta.

HO: Ei muutosta.

Läsnä: Seppälä - Mäkelä - Leistén - Wiias - Pohjola

Eri mieltä olevat jäsenet Pohjola ja Leistén arvioivat B:lle lämpimän veden saamatta jäämisestä aiheutuneen vahingon 100 mk:ksi kuukaudelta ja velvoittivat A:n suorittamaan B:lle tuon määrän.

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.