Helsingin HO 20.11.1974 94

Huoneenvuokra - Vuokraoikeuden menettäminen - Vuokranmaksun laiminlyönti

A ja B ovat C:tä vastaan ajamassaan kanteessa Helsingin AO:ssa kertoneet, että C oli jättänyt maksamatta A:lle ja B:lle 260 mk:n kuukausivuokransa ja lämminvesimaksunsa huhti-toukokuulta 1974. Sen vuoksi ja kun C, joka oli haasteen tiedoksiantopäivän jälkeen jättänyt myös kesä-heinäkuun 1974 vuokrat lämminvesimaksuineen sovittuina erääntymispäivinä maksamatta maksaen kaikki 31.7.1974 mennessä erääntyneet vuokrat ja maksut vasta heinäkuun 1974 lopussa, oli vuokranmaksun laiminlyönnin takia menettänyt vuokraoikeutensa, A ja B ovat vaatineet C:n velvoittamista muuttamaan huoneistosta.

AO on tuomiossaan 6.8.1974 lausunut, että C oli tosin suorittanut huhti-heinäkuun 1974 vuokrat myöhästyneenä, mutta koska laiminlyönnillä oli olosuhteet huomioon ottaen vähäinen merkitys, AO on hylännyt kanteen.

A ja B hakivat muutosta.

HO: Koska C:n kerrottua vuokranmaksun laiminlyöntiä ei voida pitää merkitykseltään vähäisenä, HO kumoten AO:n tuomion velvoitti C:n muuttamaan huoneistosta.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Leistén - Wiias - Pohjola

Eri mieltä oleva jäsen Pohjola katsoi, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomiota.

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.