Helsingin HO 25.09.1974 51

Huoneenvuokra - Huoneenvuokrasuhteen olemassaolo - Oikeudenkäyntimenettely - Forum

A on Helsingin AO:ssa vaatinut hänen omistamassaan huoneistossa asuneen B:n velvoittamista muuttamaan huoneistosta, koska B oli jättänyt vuokransa usealta kuukaudelta maksamatta. B on puolestaan kertonut, että hän oli avioliittotarkoituksessa seurustellut A:n kanssa ja A:n pyynnöstä muuttanut huoneistoon.
Heidän välillään ei ollut vallinnut vuokrasuhdetta eikä mistään vuokranmaksusta ollut sovittu.

AO on tuomiossaan 27.3.1974 lausunut, että B oli asunut A:n omistamassa huoneistossa asianosaisten seurustellessa keskenään, mutta katsonut jääneen näyttämättä, että huoneiston hallintaan oikeuttavan sopimuksen yhteydessä olisi sovittu vuokran tai muun vastikkeen maksusta. Sen vuoksi ja kun jutussa ilmenneet asianhaarat olivat sellaiset, että vastikkeen suorittamista ei ollut katsottava edellytetynkään, kysymyksessä ei ollut huoneenvuokrasuhteesta johtuva riita-asia. Tähän nähden ja koska AO ei ollut toimivaltainen käsittelemään huoneiston hallintaa ja siitä suoritettavaa korvausta koskevaa riitaa, AO on HVL 1 §:n 1 momentin ja OHVL 1 §:n nojalla jättänyt kanteen tutkimatta.
A haki muutosta.

HO: Ei muutosta.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Mäkelä - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.