Vaasan HO 24.03.1970

Ulosottolaki - Ulosmittaus - Velallisen valitusoikeus sillä perusteella, ettei hän omista ulosmitattua omaisuutta

Velallinen valitti ulosmittauksesta muun muassa sillä perusteella, ettei ulosmitattu omaisuus kuulunut hänelle vaan sivulliselle.
Lääninhallitus hylkäsi valituksen.

Hovioikeus katsoi, ettei velallisella ollut valitusoikeutta sanotulla perusteella, ja poisti lääninhallituksen lausunnon ja jätti tutkimatta, mitä velallinen oli hovioikeudessa esittänyt muutoksen saamiseksi. (Ään.). Erimielinen jäsen pysytti lääninhallituksen päätöksen.

Ks. KKO:1935-II-235, KKO:1950-II-89, KKO:1950-II-90

Ellilä: Ulosotto-oikeus, s. 456

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.