Författningsändringsregister: 2019

Författningsändringar i nummerordning

752 - 705 704 - 595 594 - 498 497 - 457 456 - 356 353 - 260 259 - 168 167 - 56 48 - 3

752/2019
Statsrådets förordning om skärgårdsdelegationen
751/2019
Statsrådets beslut om sammanslagning av Nurmes stad och Valtimo kommun
749/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
748/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt
747/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret
746/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den maximala viktandelen för en pensionsanstalt eller Sjömanspensionskassan vid beräkning av aktieplaceringars årsavkastningsprocent
742/2019
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Regeringsformen för Finland 1919
739/2019
Statsrådets förordning om delegationen för rymdärenden
738/2019
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
720/2019
Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte
719/2019
Statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster
715/2019
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet
714/2019
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
712/2019
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen och om de berättelser som ska lämnas för övervakningen
711/2019
Statsrådets förordning om metoder för underrättelseinhämtning inom militär underrättelseverksamhet
710/2019
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2019/796 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater
709/2019
Statsrådets förordning om civil underrättelseinhämtning
707/2019
Justitieministeriets förordning om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
706/2019
Statsrådets förordning om ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan
705/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2019
Författningsändringar i nummerordning

752 - 705 704 - 595 594 - 498 497 - 457 456 - 356 353 - 260 259 - 168 167 - 56 48 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.