802/2010

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna 1 och 2 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Förvaltningsområde: Jord- och skogsbruksministeriet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.