Författningsändringsregister: 1997

986/1997
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 1997
984/1997
Förordning om justitiekanslersämbetet
979/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier
977/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
976/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
975/1997
Utrikesministeriets meddelande om ändring av beslutet om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen
974/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om beloppet av nationellt stöd till potatisodlare
973/1997
Handels- och industriministeriets beslut om dagar för söndagsöppethållning enligt lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers öppettider
966/1997
Undervisningsministeriets beslut om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
963/1997
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
962/1997
Statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
961/1997
Statsrådets beslut om begränsning av användningen av hexakloretan
960/1997
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Uzbekistan
959/1997
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om visumfrihet
958/1997
Lag om förfarandet vid tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke
957/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 9 § lagen om pension för arbetstagare avsedda indextal
952/1997
Förordning om försvarsministeriet
951/1997
Förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokoll 2 om ändring av konventionen för förenhetligande av vissa regler rörande internationell luftbefordran
950/1997
Förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokoll 1 om ändring av konventionen för förenhetligande av vissa regler rörande internationell luftbefordran
949/1997
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om värnandet om minnet av krigets offer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.