Författningsändringsregister: 1997

947/1997
Lag om stödjande av grundtorrläggning
945/1997
Förordning om allmänna kommissioner och utbildningskommissioner för yrkesutbildningen
940/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
939/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fiske efter lax med fartyg under finsk flagg
938/1997
Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
934/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetskrav i samband med betalningen av nationellt produktionsstöd för vissa växtodlingsprodukter
932/1997
Försvarsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde
931/1997
Statsrådets beslut om maximimängderna menliga ämnen i tobaksprodukter
930/1997
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Litauen om visumfrihet
928/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
927/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
926/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
924/1997
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
919/1997
Skattestyrelsens beslut om Koncernskattecentralens behörighet samt om behörig skatterättelsenämnd
918/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om registrering och märkning av får och getter
917/1997
Statsrådets beslut om genomsnittliga belopp för de priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 1998
914/1997
Förordning om en servicecentral för små arbetsgivare
913/1997
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Litauen om samarbete för bekämpning av brott
912/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödets storlek under året 1997 baserat på bisamhällens antal
909/1997
Statsrådets beslut om gränserna för de regionala miljöcentralernas verksamhetsområden och verksamhetsställen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.