Författningsändringsregister: 1997

1389/1997
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1388/1997
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1377/1997
Finansministeriets beslut om upphävande av finansministeriets beslut om kapitalkrav för täckning av kreditinstituts marknadsrisker
1376/1997
Finansministeriets beslut om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag
1375/1997
Statsrådets beslut om utvecklingsområdet, dess stödområden och strukturomvandlingsområdet
1371/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om lantbruksekonomiska forskningsanstaltens avgiftsbelagda prestationer
1370/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om lantbrukets forskningscentrals avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna
1369/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om speciella fisketillstånd för enskilda fartyg
1368/1997
Handels- och industriministeriets beslut om statligt understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensbetingelser
1367/1997
Statsrådets beslut om ersättning för skador, förorsakade av rovdjur
1365/1997
Förordning om nämnden för de nordliga kommunernas fiskeområden
1363/1997
Sysselsättningsförordning
1361/1997
Förordning om arbetsmarknadsstöd
1352/1997
Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 1998 och 1999
1351/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1350/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av lagen om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1998
1339/1997
Bokföringsförordning
1336/1997
Bokföringslag
1335/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1334/1997
Trafikministeriets beslut om persontaxor för busstrafik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.