Författningsändringsregister: 1997

1333/1997
Trafikministeriets beslut om persontaxor för taxibilar
1332/1997
Trafikministeriets beslut om ruttaxor för taxibilar
1330/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1329/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1328/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
1327/1997
Förordning om beräkning av solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1326/1997
Förordning om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1325/1997
Förordning om beräkning av solvensgränsen för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1324/1997
Förordning om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1321/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa föreskrifter
1317/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 1997
1316/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstider samt anmälan om djurmängder beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen under 1998
1315/1997
Undervisningsministeriets beslut om maximibeloppen för den avgift som uppbärs av deltagare i allmänna språkexamina
1314/1997
Finansministeriets beslut om uppbörd av fordonsskatt
1309/1997
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1998
1308/1997
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1301/1997
Trafikministeriets beslut om tillhandahållande av vissa fasta förbindelser som avses i Europeiska gemenskapernas lagstiftning
1300/1997
Trafikministeriets beslut om vissa teleavgifter som avses i Europeiska gemenskapernas lagstiftning
1298/1997
Förordning om godkännande av besiktningsorgan som avses i lagen om anordningars energieffektivitet
1297/1997
Förordning om beredskap för elektronisk kommunikation

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.