Författningsändringsregister: 1997

1296/1997
Förordning om Kurjenrahka nationalpark
1295/1997
Lag om Kurjenrahka nationalpark
1294/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om skötsel av arbetskrafts- och näringscentralernas uppgifter som gäller renhushållningen
1293/1997
Handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer
1282/1997
Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 1998>
1280/1997
Förordning om läkemedelsprisnämnden
1277/1997
Lag om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift, arbetsgivares folkpensionsavgift och arbetsgivares barnbidragsavgift för 1998
1276/1997
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar
1275/1997
Lag om undantagstillämpning av 31 § lagen om rehabiliteringspenning
1272/1997
Förordning om polisutbildning
1270/1997
Lag om utlänningsregistret
1262/1997
Lag om skatteskalorna för 1998
1259/1997
Lag om Utbildningscentret för undervisningssektorn
1257/1997
Trafikministeriets beslut om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
1256/1997
Förordning om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
1254/1997
Handels- och industriministeriets beslut om teknologiska utvecklingscentralens avgifter
1250/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om godkännande av läkare som sjömansläkare
1249/1997
Förordning om sjöfartsverket
1246/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1244/1997
Trafikministeriets beslut om anteckningar på körkort

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.