Författningsändringsregister: 1997

1241/1997
Lag om anordningars energieffektivitet
1216/1997
Utrikesministeriets beslut om handhavande av uppgifter som följer av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
1215/1997
Förordning om regionalt stödjande av transporter
1213/1997
Lag om upphävande av lagen om ersättning för renar, som dödats av rovdjur
1211/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om justering av partipriserna på läkemedel
1210/1997
Statsrådets beslut om läkemedel som avses i 5 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen
1209/1997
Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller vissa klorerade lösningsmedel
1208/1997
Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
1206/1997
Lag om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1998
1205/1997
Lag om arbetslöshetsförsäkringspremie 1998
1203/1997
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under 1998
1202/1997
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1200/1997
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Brasilien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1199/1997
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Brasilien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1197/1997
Lag om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
1196/1997
Kommunindelningslag
1195/1997
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Förenade Arabiemiraten för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1194/1997
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Förenade Arabemiraten för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1193/1997
Finansministeriets beslut om den praktiska erfarenhet som krävs för OFR-examen
1192/1997
Finansministeriets beslut om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.