Författningsändringsregister: 1997

1145/1997
Statsrådets beslut om nordligt stöd för 1998 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
1144/1997
Statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1998
1143/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1142/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
1141/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
1140/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
1139/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om procentsatsen för 1998 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare
1138/1997
Förordning om genomförande av utjämningssystemet för specialiserad sjukvård med avseende på läkemedelskostnader
1130/1997
Finansministeriets beslut om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter
1129/1997
Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1128/1997
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1125/1997
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Nederländerna för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1124/1997
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Nederländerna för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1123/1997
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
1122/1997
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp
1121/1997
Statsrådets beslut om erkännande och stödjande av producentgrupper och sammanslutningar av dem
1116/1997
Lag om överlåtelse av vissa statliga läroanstalters fastigheter till vissa samkommuner
1110/1997
Förordning om att lagen om upphävande av vissa stadganden i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94 om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till EES-avtalet och om tillämpningen av beslutet träder i kraft i fråga om 5 § i lag 530/1994
1108/1997
Lag om ombildande av Tekniska kontrollcentralen till ett aktiebolag
1082/1997
Lag om avgift som för 1998 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.