Författningsändringsregister: 1997

1039/1997
Lag om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig
1038/1997
Lag om jämställande av frivilliga tilläggspensionsarrangemang
1036/1997
Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning
1035/1997
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis
1034/1997
Inrikesministeriets beslut om försöksnödcentralers avgiftsbelagda prestationer
1028/1997
Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 1998
1022/1997
Lag om upphävande av lagen om rätt för statsrådet att till Imatran Voima Osakeyhtiö benämnda bolag överlåta statens strömfallsegendom i Koita älv
1016/1997
Förordning om landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland
1015/1997
Förordning om häradsåklagare
1009/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om beloppet av nationellt stöd som betalas på grundval av antalet suggor år 1997
1008/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om begränsning av antalet enheter som ligger till grund för beviljandet av stöd för kompensation av varaktiga naturbetingade nackdelar
1007/1997
Handels- och industriministeriets beslut om undantag från handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer
1006/1997
Statsrådets beslut om statens deltagande i stödjandet av åtgärder för utvecklande av landsbygden inom ramen för gemenskapsinitiativprogrammen INTERREG för Kvarken-MittSkandia, Nordkalotten samt Finlands och Sveriges skärgård
1005/1997
Statsrådets beslut om genomsnittliga belopp för de priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 1998
1004/1997
Förordning om offentliggörande av den koefficient för 1998 som avses i 7 a § lagen om pension för arbetstagare
996/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om de krav som ställs på EEG-typgodkännande av traktorer
995/1997
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
994/1997
Förordning om överlåtelse av Lemströms kanal till landskapet Åland
988/1997
Förordning om finansministeriet
987/1997
Lag om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.