Författningsändringsregister: 1995

1739/1995
Förordning om de stater som avses i 2 § 3 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
1732/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1730/1995
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Liperi och Polvijärvi kommuner
1727/1995
Förordning om sametinget
1723/1995
Finansministeriets beslut om proviantering av vissa transportmedel samt om tullar på vissa varor som enskilda personer inför
1722/1995
Finansministeriets beslut om de hyresnivåer enligt vilka hyrorna för statens personalbostäder bestäms
1714/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
1710/1995
Terrängtrafiklag
1708/1995
Utrikesministeriets beslut om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer och grunderna för avgifterna
1707/1995
Förordning om skatteförvaltningen
1706/1995
Förordning om inrikesministeriet
1704/1995
Lag om byte av fastigheter mellan staten och Helsingfors stad
1699/1995
Lag om upphävande av 6 a kap. varumärkeslagen
1690/1995
Lag om upphävande av lagen om energiunderstöd
1687/1995
Lag om temporärt undantag från 55 § kreditinstitutslagen
1681/1995
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Eno och Tuupovaara kommuner
1679/1995
Förordning om avbytarservice för lantbruksföretagare
1669/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
1668/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om storleken av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
1667/1995
Undervisningsministeriets beslut om den examensavgift som avses i lagen om yrkesexamina (306/94)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.