Författningsändringsregister: 1995

1666/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut på ansökan, som berör fastställandet av nyt stadgar för Utbildnings- och avgångsbidragsfonden
1663/1995
Lag om försök med alterneringsledighet
1659/1995
Handels- och industriministeriets beslut om förpackningspåskrifter på bär- och fruktprodukter
1658/1995
Handels- och industriministeriets beslut om förpackat vatten
1657/1995
Handels- och industriministeriets beslut om sötningsmedel för användning i livsmedel
1656/1995
Förordning om ikraftträdande av konventionen om hälsoskydd och sjukvård för sjömän
1655/1995
Förordning om ikraftträdande av konventionen om insiderhandel och dess protokoll
1653/1995
Lag om upphävande av 27 § 2 mom. lagen om fri rättegång
1638/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsmatematikers behörighet
1637/1995
Handels- och industriministeriets beslut om publicering och anmälan till elmarknadsmyndigheten av elnätsverksamhetens nyckeltal
1636/1995
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk under år 1996
1635/1995
Förordning om upphävande av vissa stadganden i förordningen om avgifter för godkännande och övervakning av elmateriel
1631/1995
Försvarsministeriets beslut om storleken av den matpenning som under tiden för hemmavård betalas till dem för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar
1630/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens skolhem
1629/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens sinnessjukhus
1628/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården uppbär avgift
1627/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka rättsskyddscentralen förhälsovården uppbär avgift
1626/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift
1624/1995
Finansministeriets beslut om när statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
1623/1995
Förordning om överföring av Kastelholms slott, Vita Björn, Lotsstugan på Prästö och Lemböte kapell till landskapet Åland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.