Författningsändringsregister: 1988

1015/1988
Statsrådets beslut innefattande allmän anvisning beträffande maximibeloppen för förhöjningar av bostadslägenheters hyror
1014/1988
Statsrådets beslut angående ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
1011/1988
Förordning om en skyddszon kring centralen för utsädespotatis
1010/1988
Lag om en skyddszon kring centralen för utsädespotatis
1007/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om arvoden för virkesmätning
1005/1988
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om kreditvillkor vid avbetalningshandel med vissa varor
1004/1988
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1003/1988
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1988
1002/1988
Trafikministeriets beslut om tillämpning av radiolagen och radioförordningen på innehav och användning av radiosändare på utländska fartyg eller luftfartyg som rör sig på finskt område
1001/1988
Förordning om avgifter för radioexamen
1000/1988
Förordning om avgifter för byggnadsförvaltningens prestationer
999/1988
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sverige om skötseln av riksgränsen mellan Finland och Sverige
995/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
994/1988
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
993/1988
Förordning om verkställighet av lagen om krigsförsäkring
989/1988
Förordning om handikappbidrag
988/1988
Lag om betalning av fronttillägg utomlands
987/1988
Lag om exceptionellt fastställande av tilläggsränta enligt 18 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst
983/1988
Justitieministeriets beslut om höjning av de skyddade beloppen av lön vid utmätning
982/1988
Justitieministeriets beslut om partiellt ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Pieksämäki domsaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.