Författningsändringsregister: 1985

Författningsändringar i nummerordning

1145 - 1097 1096 - 1060 1059 - 995 994 - 962 960 - 910 909 - 853 852 - 821 817 - 778 775 - 749 747 - 700 ...16 - 2

909/1985
Päätös ostorehujen hinnan alentamisesta
908/1985
Förordning om uthyrning av arbetskraft
902/1985
Laki Svenska Finlands folkting -nimisen järjestön valtionavusta
900/1985
Päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
899/1985
Asetus eräiden myrskytuhoalueiden luontaista uudistumista edistävien ja metsänviljelytöiden suorittamisesta
898/1985
Asetus Oy Sisu-Auto Ab:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
889/1985
Päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
888/1985
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määrien korottamisesta palkan ulosmittauksessa
887/1985
Päätös työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1986
886/1985
Asetus siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta
884/1985
Asetus eräiden kaupunkien perustamisesta
883/1985
Laki eräiden asuntolainojen koron alentamisen sekä lyhennysten ja korkojen lykkäämisen väliaikaisesta järjestämisestä
878/1985
Laki vuoden 1986 poikkeussäännöksistä verolakeihin
875/1985
Päätös eräiden kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja - avustuksista sekä lainoista annetun lain 2, 7 ja 12 §:ssä tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
870/1985
Förordning om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
869/1985
Asetus säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
865/1985
Päätös kihlakunnanoikeuden lautamiehen palkkion perusteista
863/1985
Valtioneuvoston päätös valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisperusteista
858/1985
Asetus valtion lentoasemilla perittävistä maksuista
853/1985
Asetus Neuvostoliiton kanssa tavaranvaihdosta ja maksuista vuosina 1986- 1990 tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Författningsändringar i nummerordning

1145 - 1097 1096 - 1060 1059 - 995 994 - 962 960 - 910 909 - 853 852 - 821 817 - 778 775 - 749 747 - 700 ...16 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.