Författningsändringsregister: 1985

Författningsändringar i nummerordning

1145 - 1097 ...994 - 962 960 - 910 909 - 853 852 - 821 817 - 778 775 - 749 747 - 700 699 - 649 648 - 579 578 - 553 ...16 - 2

775/1985
Päätös yksityislääkäreille terveyslautakunnan välityksellä toimitettavien rokotteiden maksuista
774/1985
Päätös ulkomailla asuvan lapsen koulunkäynnistä Suomessa
771/1985
Päätös eläinlääkärin laillistamistutkinnosta
770/1985
Päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta
769/1985
Päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta
768/1985
Päätös kuntien suhdannetalletuksista
764/1985
Päätös tiheäsilmäisen nuotan käyttämisestä Inarijärvessä
763/1985
Päätös kalastuksen väliaikaisesta järjestämisestä Pielisjoessa Pielisjoessa
762/1985
Förordning om reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
759/1985
Asetus suuronnettomuuksien tutkinnasta
758/1985
Asetus Ruotsin kanssa kunnallisveron saamatta jäämisen korvaamisesta eräissä tapauksissa tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
757/1985
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav, som skall ställas på pälsdjursuppfödning
756/1985
Asetus ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
755/1985
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
754/1985
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
753/1985
Asetus liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
752/1985
Asetus maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
751/1985
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
750/1985
Asetus Amerikan Yhdysvaltain kanssa tieteellis-teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
749/1985
Päätös osingon ja koron vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa
Författningsändringar i nummerordning

1145 - 1097 ...994 - 962 960 - 910 909 - 853 852 - 821 817 - 778 775 - 749 747 - 700 699 - 649 648 - 579 578 - 553 ...16 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.