Författningsändringsregister: 1949

Författningsändringar i nummerordning

894 - 870 869 - 842 841 - 817 816 - 787 783 - 757 756 - 731 730 - 700 699 - 673 671 - 631 629 - 602 ...27 - 1

816/1949
Asetus sisältävä valtionrautateiden vapaalippusäännön
815/1949
rahankeräysasetus.
812/1949
Päätös valitusoikeudesta tuojien ja viejien yhteenliittymien päätöksistä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
811/1949
Asetus lakkautettujen kreikkalaiskatolisten seurakuntain omaisuudesta
810/1949
Asetus rajavartiostojen huoltopäällikön viran muuttamisesta 2 luokan vanhemman esikuntaupseerin viraksi.
809/1949
J julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1950.
808/1949
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön ylimääräisestä kansanhuolto- osastosta
807/1949
Asetus kansanhuoltoministeriön lakkauttamisesta ja sille kuuluneiden asiain käsittelemisestä
803/1949
Asetus ammattimaisen rationalisoimisliikkeen harjoittamisesta
802/1949
Laki ammattimaisen rationalisoimisliikkeen harjoittamisesta
801/1949
Päätös vaatturialan hinnoitteluperusteista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta
800/1949
Päätös vuotien hinnoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
799/1949
Päätös vuotien säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
798/1949
Asetus kansanhuoltoministeriöstä annetun asetuksen kumoamisesta.
796/1949
Päätös valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta
795/1949
Päätös Porin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta.
794/1949
Päätös kaupungeista ja kauppaloista, jotka vapautetaan toistaiseksi eräiden maanhankinta-alueiden kuntoonpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta
791/1949
Asetus evankelis-luterilaisten seurakuntain pappien ja kanttori-urkurien oikeudesta eläkkeeseen ja seurakuntien velvollisuudesta suorittaa eläkkeiden maksamisesta aiheutuvat kustannukset annetun lain täytäntöönpanosta
790/1949
Asetus maailmanpostisopimuksen voimaansaattamisesta.
787/1949
Asetus väliaikaisen rakennusasiain osaston perustamisesta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön annetun asetuksen kumoamisesta
Författningsändringar i nummerordning

894 - 870 869 - 842 841 - 817 816 - 787 783 - 757 756 - 731 730 - 700 699 - 673 671 - 631 629 - 602 ...27 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.