Författningsändringsregister: 1949

Författningsändringar i nummerordning

894 - 870 869 - 842 841 - 817 816 - 787 783 - 757 756 - 731 730 - 700 699 - 673 671 - 631 629 - 602 ...27 - 1

783/1949
Laki korotettujen tullien kantamisesta vuonna 1950
782/1949
Asetus käyttöpuun mittaustoimesta vientikaupassa
781/1949
Laki käyttöpuun mittaustoimesta vientikaupassa
780/1949
Päätös työttömyysohjeet
779/1949
Asetus Helsingin yliopiston maanviljelys- ja metsäzoologian kiinteän ylimääräisen professorin viran muuttamisesta varsinaiseksi professorin viraksi
778/1949
Asetus eräitä Helsingin yliopiston opettajan virkoja täytettäessä väliaikaisesti noudatettavasta menettelystä
776/1949
Asetus Jyväskylän, Saarijärven, Viitasaaren ja Kajaanin tuomiokuntien sekä Jyväskylän ja Kajaanin kaupunkien siirtämisestä Vaasan hovioikeuspiiristä Itä-Suomen hovioikeuspiiriin
771/1949
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1950
769/1949
Asetus säännöllisen, yleisen väestölaskennan toimittamisesta annetun lain soveltamisesta
768/1949
Päätös vuoden 1950 tammikuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
767/1949
Päätös puuasiamiestoimesta ja käyttöpuun mittaustoiminnasta vientikaupassa annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
766/1949
Päätös raudan ja teräksen säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
765/1949
Päätös kotimaisen vehnän jauhatusprosentin alentamisesta
764/1949
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maahantuloleimauksen poistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
763/1949
Laki asevelvollisille annettavasta lomasta
762/1949
Laki siirtoväen tavaran myynnistä kertyneiden varojen käyttämisestä
761/1949
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1949 tulo- ja menoarvioon
759/1949
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueitten siirtämisestä Vanajan kunnasta Janakkalan kuntaan
758/1949
Laki pienoisvaalilipun käyttämisestä vuonna 1950 toimitettavassa tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalissa.
757/1949
Päätös erinäisille sairaaloille myönnetystä oikeudesta ulosotattaa sairaalamaksut ilman tuomiota tai päätöstä
Författningsändringar i nummerordning

894 - 870 869 - 842 841 - 817 816 - 787 783 - 757 756 - 731 730 - 700 699 - 673 671 - 631 629 - 602 ...27 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.