Författningsändringsregister: 1949

Författningsändringar i nummerordning

894 - 870 869 - 842 841 - 817 816 - 787 783 - 757 756 - 731 730 - 700 699 - 673 671 - 631 629 - 602 ...27 - 1

756/1949
Päätös maan jakamisesta veropiireihin.
755/1949
Asetus valtion ylimääräisistä toimenhaltijoista ja tilapäisistä toimihenkilöistä
754/1949
Asetus konemestarien pätevyyskirjoista
753/1949
Asetus Hangon kaupungin perustuskirjan muuttamisesta
750/1949
Asetus tulli-, rajavartio- ja poliisiviranomaisten yhteistoiminnasta tullivalvontatehtävissä
749/1949
Asetus kahden katekeetantoimen lakkauttamisesta
748/1949
Asetus Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan seurakunnallisesta jaoituksesta
746/1949
Laki oikeudesta poiketa 16 päivänä lokakuuta 1723 annettuihin papiston erioikeuksiin sekä pappissäädylle 2 päivänä maaliskuuta 1789 annettuun kuninkaalliseen vakuutukseen sisältyvistä säännöksistä.
745/1949
pappien sekä kanttorien ja urkurien ynnä eräiden muiden kirkkolaissa mainittujen viran tai toimen haltijain velvollisuudesta erota virasta ja heidän eläkeoikeudestaan aiheutuvista muutoksista ja lisäyksistä kirkkolakiin.
744/1949
Laki evankelis-luterilaisten seurakuntien pappien ja kanttori-urkurien oikeudesta eläkkeeseen ja seurakuntien velvollisuudesta suorittaa eläkkeiden maksamisesta aiheutuvat kustannukset
742/1949
Päätös henkilö- ja pakettiautojen kaupan säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
741/1949
Päätös moottoriajoneuvojen ja traktorien korjaustöiden säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
740/1949
Päätös sähkövoiman tuotannon ja kulutuksen säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
739/1949
Päätös ravitsemisliikkeissä tarjoiltavan ravinnon ja virvokkeiden sekä niiden hintojen säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
738/1949
Päätös kirjapainon omistajan tai haltijan velvoittamisesta suorittamaan määrättyjä painatustöitä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
737/1949
Päätös poikkeuksellisten säännöstelymääräysten antamisesta eräitä alueita varten annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
736/1949
Päätös tarvikkeiden kuljetuksen ja jakelun säännöstelystä eräissä tapauksissa annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
735/1949
Päätös oikeudenkäyntiä varten takavarikoidun omaisuuden luovuttamisesta valtiolle annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
732/1949
Päätös tupakkavalmisteista suoritettavan lisäveron suuruudesta
731/1949
Asetus asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1950
Författningsändringar i nummerordning

894 - 870 869 - 842 841 - 817 816 - 787 783 - 757 756 - 731 730 - 700 699 - 673 671 - 631 629 - 602 ...27 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.