Författningsändringsregister: 1949

730/1949
Asetus valtion polttoainetoimiston siirtämisestä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiseksi
729/1949
Asetus valtuuksien myöntämisestä valtioneuvostolle antaa valtion takuu ulkomaisesta lainasta
728/1949
Laki kuolemanrangaistuksen poistamisesta rauhan aikana
725/1949
Päätös vuonna 1950 tuotetun sokerijuurikkaan hinnoista
724/1949
Päätös oravan, kärpän ja saukon pyynnistä.
722/1949
Asetus Norjan kanssa tehdyn maksusopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.
721/1949
Asetus Tsekkoslovakian kanssa tehdyn taloudellisten suhteiden väliaikaista järjestelyä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
720/1949
Laki eräiden Tsekkoslovakian kanssa tehdyn, taloudellisten suhteiden väliaikaista järjestelyä koskevan sopimuksen säännösten hyväksymisestä
719/1949
Päätös rauta- ja teräsputkien säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
718/1949
Päätös sallituista viljatuotteista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
717/1949
Päätös menettelystä rakennustyölupien ja säännösteltyjen rakennusaineiden myöntämisessä ja rakennustoiminnan säännöstelyn valvonnassa annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen kumoamisesta.
716/1949
Päätös rakennusluontoisten töiden säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
715/1949
Päätös kaupungeista ja kauppaloista, jotka vapautetaan toistaiseksi eräiden maanhankinta-alueiden kuntoonpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta
714/1949
Asetus toisen kaupunginvoudin viran perustamisesta Lahden kaupunkiin
709/1949
Asetus Italian kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta
708/1949
Asetus eräiden rikosilmoitusten poistamisesta rikosrekisteristä
705/1949
Päätös kuntien viranhaltijain palkkauksen säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
703/1949
Asetus väkijuomayhtiön verottamisesta ja sen vuosivoiton käyttämisestä annetun lain täytäntöönpanosta
701/1949
Asetus oikeudesta postitse saada vaalilautakunnalta vaaliluettelon otteita.
700/1949
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.