Författningsändringsregister: 1949

Författningsändringar i nummerordning

894 - 870 ...273 - 247 244 - 223 222 - 193 192 - 171 170 - 144 141 - 120 117 - 87 86 - 58 57 - 29 27 - 1

27/1949
Päätös siirtoväen ja rintamasotilaiden asuttamisen rahoittamisesta toukokuun 5 päivänä 1945 annetun lain soveltamisesta maanhankintalain tarkoittaman vuokrasopimuksen purkaneisiin henkilöihin
26/1949
Päätös menettelystä rakennustyölupien ja säännösteltyjen rakennusaineiden myöntämisessä ja rakennustoiminnan säännöstelyn valvonnassa.
23/1949
Päätös sähkövoiman kulutuksen säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
22/1949
Päätös eräiden maaliaineiden säännöstelystä
21/1949
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
19/1949
Päätös sotakorvausteollisuuden valtuuskunnalle annettavasta lisätehtävästä
18/1949
Asetus eräiden virkojen ja toimien perustamisesta sisäasiainministeriöön
17/1949
Asetus eräiden lääninhallitusten virkain perustamisesta ja muuttamisesta
16/1949
Asetus korkeakouluopintoja varten annettavista stipendeistä ja avustuksista annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
15/1949
Asetus korvausosakkeiden hallintoyhteisön osuustodistusten tallettamisesta valtiokonttoriin
13/1949
Laki uusien virkojen ja toimien perustamisesta eräisiin virastoihin ja yleisiin laitoksiin
12/1949
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
11/1949
Laki Suomen tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1949
10/1949
Päätös maidon tuotannon tarkkailurajojen vahvistamisesta annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta.
8/1949
Päätös vuoden 1949 helmikuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
7/1949
Päätös asuntotuotannon edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
3/1949
Päätös nautakarjan, hevosten, lampaiden ja sikojen ruokintaan tarkoitettujen rehusuolaseosten standardisoimisesta.
1/1949
Kotiapulaislaki
Författningsändringar i nummerordning

894 - 870 ...273 - 247 244 - 223 222 - 193 192 - 171 170 - 144 141 - 120 117 - 87 86 - 58 57 - 29 27 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.