Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

334/2007 engelska
Lag om samarbete inom företag
326/1963 engelska
Lag om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
687/2009 engelska
Lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet
109/2003 engelska
Lag om samfällda skogar
649/1990 engelska
Lag om samförvaltning i hyreshus
530/1999 engelska
Lag om sammankomster
380/1987 engelska
Lag om service och stöd på grund av handikapp
756/2011 engelska
Lag om sjöarbetsavtal
485/2004 engelska
Lag om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
967/1992 engelska
Lag om skiljeförfarande
1474/1995 engelska
Lag om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
534/1998 engelska
Lag om skogsvårdsföreningar
622/1947 engelska
Lag om skuldebrev
57/1993 engelska
Lag om skuldsanering för privatpersoner
497/2013 engelska
Lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
209/2015 engelska
Lag om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens
28/1998 engelska
Lag om skydd för miljön i Antarktis
349/1975 engelska
Lag om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land
1227/2016 engelska
Lag om smittsamma sjukdomar
540/2018 engelska
Lag om småbarnspedagogik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.