Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

906/2019 engelska
Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
186/1990 engelska
Lag om införande av lagen om statens konstmuseum
113/2000 engelska
Lag om införande av miljöskyddslagstiftningen
559/2009 engelska
Lag om införande av universitetslagen
468/2019 engelska
Lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten
248/1965 engelska
Lag om insändande av vissa handlingar till domstolar
759/2004 engelska
Lag om integritetsskydd i arbetslivet
4/1994 engelska
Lag om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
21/1987 engelska
Lag om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
317/1953 engelska
Lag om internering av farliga återfallsförbrytare
747/2012 engelska
Lag om investeringstjänster
616/1993 engelska
Lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
609/1986 engelska
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män
273/2009 engelska
Lag om kandidaters valfinansiering
1503/2016 engelska
Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
734/1992 engelska
Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården
812/2000 engelska
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
1494/2016 engelska
Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
436/1946 engelska
Lag om kollektivavtal
795/1980 engelska
Lag om kollektivmärken

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.