Engelska författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

1122/2005 engelska
Lag om farledsavgift
1121/2005 engelska
Lag om fartygs isklasser och isbrytarassistans
1686/2009 engelska
Lag om fartygs tekniska säkerhet ock säker drift av fartyg
584/2015 engelska
Lag om fartygsapotek
1687/2009 engelska
Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
395/2012 engelska
Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö ombord på fartyg
623/2005 engelska
Lag om fartygstrafikservice
56/2001 engelska
Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan
563/2002 engelska
Lag om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet
1094/1996 engelska
Lag om financering av hållbart skogsbruk
68/2016 engelska
Lag om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd
67/2016 engelska
Lag om finansiering av statens pensionsskydd
1705/2009 engelska
Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
286/1982 engelska
Lag om fiske
379/2015 engelska
Lag om fiske
210/2011 engelska
Lag om flygplatsnät och flygplatsavgifter
541/2003 engelska
Lag om fordonstrafikregistret
295/1963 engelska
Lag om fornminnen
305/2009 engelska
Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet
570/1961 engelska
Lag om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.